איך ניתן למנוע פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא למעשה האיום העסקי הגדול ביותר המרחף מעל ראשיהם של כל בעלי העסקים המנהלים את עסקיהם בצורה חובבנית ולא אחראית. חשוב להבדיל בין הליכי פשיטת רגל לבין הליך סגירת עסק המתרחש על רקע קשיים כלכליים ו/או חוסר כדאיות כלכלית הנובע בעיקר לנוכח מחזור עסקי נמוך. בעלי עסקים הנכנסים להליך פשיטת רגל, חשופים למעשה להגבלות שונות, לרבות, הגבלת עסקים המונעת מהם לפתוח ולהקים עסקים אחרים כל עוד הם מחויבים לחובות אותם הם צברו בעסק אשר פשט רגל.

פשיטת רגל

על מנת להימנע מכל ההשלכות הלא סימפטיות הנלוות להליך פשיטת רגל בעסקים, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מבעלי העסקים שביניכם ולכל אחד ואחת מביניכם המתכנן לפתוח ולהקים עסק עצמאי בזמן הקרוב, לאמץ לליבו את כל אחת מההמלצות הבאות:

בניית תכנית עסקית – כמחצית מבעלי העסקים (על פי הערכות שונות), אינם מנהלים את עסקיהם על פי תכנית עסקית סדורה ומובנית, וזאת על רקע חוסר ידע בכל הנוגע לחשיבותה של התכנית העסקית ומטרותיה. התכנית העסקית היא למעשה "התנ"ך" של כל סוגי העסקים הפועלים כיום בסביבת תחרות עסקית דינמית ותחרותית, כאשר עיקרי התכנית נועדו לבחון את כל ההיבטים הכלכליים והשיווקים הנדרשים לצרכי תפעול בית העסק לאורך זמן. חלק גדול מבעלי העסקים אשר אינם דואגים לבנייתה של תכנית עסקית, נדרשים להתמודד עם עסקים מקרטעים ו/או כאלו המציגים בכל פעם מחדש מחזור עסקי נמוך. בניית התכנית מתאפשרת באמצעות שירותי ייעוץ עסקי או פיננסי.

ניהול נכון של תזרים המזומנים – תזרים מזומנים הוא למעשה מונח עסקי המתאר זרימה כספים לחשבון העסקי של בית העסק, כאשר ניהול התזרים מתאפשר במסגרת ארגון כל פעולה כספים בחשבון על פי תאריכים. כאשר מדברים על תזרים המזומנים בעסקים, מדברים למעשה על כל סוגי הכספים הזורמים אל ו-מ…החשבון העסקי של בית העסק, לרבות, כסף מזומן, תקבולים ותשלומים. תזרים מזומנים בעייתי עלול להעיד על כך שבית העסק איננו מנוהל כראוי והדבר עלול להוביל לקשיים כלכליים ובעיות אשראי. מנגד, ניהול נכון של תזרים המזומנים, מאפשר לעסק לעמוד בכל התחייבויותיו מבלי להסתמך על מקורות אשראי ומימון חוץ בנקאיים ובכך למעשה גם לתכנן את צעדיו הפיננסים קדימה במגמת צמיחה.

בדיקת רווחיות – הרווחיות של כל בית עסק, מושפעת בעיקר משיעור הרווח הנובע ממכירת המוצרים/שירותים השונים אותם העסק משווק. הרווח הנקי המיוצר על בית העסק חייב להיות גדול מכל סוגי ההוצאות הנלוות לתפעול בית העסק (הוצאות קבועות ומשתנות כאחד). עסקים שאינם מצליחים לייצר רווחיות לאורך זמן, עלולים להיקלע לקשיים כלכליים העלולים להוביל בסופו של דבר לפשיטת רגל, ועל מנת להימנע מכך, מומלץ לקיים בדיקת רווחיות באמצעות גורם מקצועי חיצוני כגון יועץ פיננסי.

בדיקת כדאיות מקדימה לפני הקמתם של עסקים חדשים – אחוז לא מבוטל מהעסקים החדשים הנפתחים מדי שנה צפויים להיסגר תוך פרק זמן של שנתיים עד 5 שנים לקיומם, וזאת לנוכח העובדה הפשוטה שיזמים ובעלי עסקים רבים אינם דואגים לבצע בדיקת כדאיות מקדימה לפני הקמת בית העסק. בדיקה זו, הייתה חושפת בפניהם ממצאים שונים הקשורים להיתכנות הכלכלית של העסק עליו הם חולמים ואת התנאים הפיננסיים הנדרשים לצרכי שרידותו והצלחתו לאורך זמן.

הימנעות מנטילת הלוואות גדולות לצורך תפעול בית העסק – בעלי עסקים אשר אינם מצליחים למנף את בית העסק ולייצר רווחיות משמעותית לאורך זמן, עלולים למצוא את עצמם "מושקעים עד צוואר" בהחזר הלוואות אותן הם נטלו מגופים בנקאיים וחוץ בנקאיים על מנת להמשיך ולתפעל את בית העסק. במקום ליטול הלוואות מכל גוף פיננסי המאפשר לכם זאת בשלבים כאלו ואחרים במחזור חייו של בית העסק, אנו ממליצים לכם "לאתחל" את המערכת מחדש, לפנות לשירותיו של יועץ עסקי או יועץ פיננסי, לגבש תכנית עסקית מובנית הכוללת בתוכה גם את סעיף החזר ההלוואות במידה ונטלתם כאלו ו/או אתם מתכוונים ליטול על מנת להמשיך בפעילותכם העסקית.

הקפדה יתרה על נושא הגבייה – מוסר התשלומים הירוד המונהג במדינת ישראל ידוע כאחד מהנושאים הכואבים ביותר עבור כל בעלי העסקים, ולכן, חשוב להקדיש מספר רב של שעות עבודה חודשיות לטובת נושא גביית התשלומים המגיעים לכם מקהל לקוחותיכם. קושי בגביית התשלומים ו/או חוסר טיפול בנושא הגבייה, עלול להוביל למצב בו תדרשו לשלם כסף לספקים וכדומה מבלי להכניס כסף שמגיע לכם עבור עבודות ושירותים שונים אותם ביצעתם.

מהן הסיבות העיקריות העלולות להוביל למצב של פשיטת רגל?

בעלי עסקים הנכנסים להליכי פש"ר (פשיטת רגל), מצביעים על מספר סיבות עיקריות אשר הובילו אותם לכך, כאשר בין יתר הסיבות הנפוצות ביותר ניתן למצוא: חוסר ידע והבנה בכל הנוגע לניהול בית העסק, תזרים מזומנים בעייתי, נטילת סיכונים עסקיים מיותרים, חוסר שליטה בנושא גביית כספים ונטילת הלוואות בלתי מפוקחות ללא תכנון פיננסי בנוגע להחזרתן.

את כל אחת מהסיבות המופיעות לעיל, ניתן למנוע באמצעות היוועצות מקצועית עם גורמים מקצועיים העוסקים ומתמחים בליווי בעלי עסקים לאורך כל שלבי מחזור חייו של בית העסק, החל משלב התכנון המקדים במסגרת הקמתם של עסקים חדשים, דרך שלבי בדיקת רווחיות וגיוס מקורות אשראי ומימון למטרות התייעלותו של בית העסק ועד לשלבים בהם העסק עולה על דרך המלך ומבסס את מעמדו הכלכלי.

היוועצות עם גורמים מקצועיים, נכונה ואפקטיבית עבור כל סוגי העסקים, וכל זאת ללא קשר לגודלם והיקף מחזור העסקאות החודשי/שנתי שלהם, וזאת לנוכח העובדה הפשוטה שכל סוגי העסקים עלולים להיקלע למצב של פשיטת רגל מהעסקים הקטנים והבינוניים ועד העסקים הגדולים ביותר במשק.עזרה והצהרת נגישות

X2Y ייעוץ עסקי | כל הזכויות שמורותיועץ עסקי להצלחת העסק