בחינת רווחיות המוצרים בעסק

כל עסק באשר הוא, וזאת ללא קשר לתחום עיסוקו, גודלו והיקף הכנסותיו החודשיות או השנתיות, הוקם ופועל לצורכי רווחיות בלבד, ובכל אותם מקרים בהם העסק איננו רווחי ו/או איננו בעל פוטנציאל רווח בטווח הקצר והארוך, אין לו כל זכות קיום ומומלץ לסגרו במהרה על מנת למנוע הפסדים כלכליים. רווחיות של כל בית עסק, ניתנת אומנם למדידה בכל רגע נתון באמצעות הנפקת דו"חות שונים כגון דו"ח רווח והפסד וכדומה, אך לצורך בחינת רווחיות המוצרים ו/או השירותים המשווקים על ידי בית העסק, נדרשת פעולה מעמיקה יותר שלמעשה יכולה להגדיר מחדר את כל נושא התמחור של המוצרים והשירותים השונים.

כיצד מודדים רווחיות של המוצרים / שירותים בעסק?

המוצרים או השירותים אותם משווק בית העסק, הם למעשה אמצעי הרווח הישירים והיחידים העומדים לרשותו, כאשר תמחור לקוי ו/או לא מתוכנן, עלול להשפיע בצורה ניכרת על רווחיות בית העסק לאורך זמן. בחינה מעמיקה בנושא הרווחיות של מוצרי ושירותי בית העסק, מתאפשרת בין היתר באמצעות סיוע של יועץ עסקי או יועץ פיננסי העוסק ומתמחה בנושא. בדיקה זו, ניתנת ליישום גם בקרב עסקים קיימים ופעילים וגם במסגרת בדיקת כדאיות כלכליות לעסקים חדשים המצויים בשלבי תכנון והקמה. בשני המקרים, בדיקת רווחיות המוצרים/שירותים הינה פועל יוצא של הכנת תכנית עסקית המאפשרת לבעלי העסק לבחון את כל ההיבטים הכלכליים הנלווים לתפעול בית העסק.

איך מחשבים רווחיות מוצרים לעסק

תמחור נכון – כיצד?

מכיוון שתמחור מוצרים ושירותים הינו מנגנון ליצירת רווחיות בעסק, התמחיר הבסיסי ביותר של כל אחד מהמוצרים ו/או השירותים מתחיל למעשה בבדיקת ההוצאות הישירות הנדרשות למימון המוצר/שירות על ידי בית העסק. נושא התמחור משתנה בהתאם לתחום עסקי אחד למשנהו, כאשר בתחומים בהם מחירי חומרי הגלם הנדרשים לייצור המוצר הינם תנודתיים ודינמיים, חשוב לשקלל בהליך התמחור מקדם ביטחון שיאפשר לבעלי העסק להרוויח מכל מוצר אותו הוא משווק גם במקרים בהם מחיר חומרי הגלם עולים מעט. בנוסף, יש לשקלל את שולי הרווח המונהגים בכל ענף ובהתאם אליהם לקבוע את שיעור הרווח הרצוי לבעלי העסק. שיעורי הרווחים הרצויים הם פועל יוצא של סוג ואופי המוצר/שירות אותו אתם משווקים והאופן בו אתם ממתגים את עצמכם.

מספר מילים על תמחיר ותמחור וההבדל בין השניים

רבים מאיתנו נוטים להתבלבל בין נושא התמחיר ובין נושא התמחור וזאת לנוכח העובדה שמדובר בצמד מילים זהות זו לזאת. תמחיר למעשה הוא כלי מדידה באמצעותו ניתן לקבל תמונת מצב עובדתית בכל הנוגע לעלויות המוצר אותו אתם משווקים וזאת באמצעות ריכוז, איסוף וחישוב של כל העלויות הנלוות לצורך ייצור המוצר. מנגד, תמחור הינו כלי באמצעותו ניתן לקבוע את מחיר המכירה של המוצר והוא נתון לשינויים בכל רגע נתון בהתאם לשיקולים כלכליים ושיווקים כאלו ואחרים.

אפיון סך העלויות בדרך לתמחיר המוצרים

על מנת להגיע לשלב התמחור של המוצרים/שירותים אותם אתם משווקים, תדרשו לבחון לעומק את נושא התמחיר הכולל בתוכו את הגדרת כל סוגי העלויות הנלוות לצרכי ייצור המוצרים או ייבוא המוצרים. את העלויות הנלוות נהוג לסווג לשני סוגי עלויות עיקריות: עלויות קבועות ועלויות משתנות. העלויות הקבועות הן למעשה כל העלויות החלות על בית העסק ללא תלות בכמות המוצרים אותם הוא משווק ומוכר, כגון: עלויות שכירות, עלויות ביטוחיות, עלויות ארנונה, עלויות העסקה וכדומה. לעומת זאת, עלויות משתנות כוללות בתוכן עלויות המושפעות בצורה ישירה מהיקף הפעילות העסקית, כלומר, מהיקף המוצרים הנמכרים על ידי בית העסק.

שיטות תמחור נפוצות

כאשר בעלי העסק מבינים היטב את עלויות התמחיר הנדרשות מהם, הם למעשה יכולים לגשת לנושא התמחור בצורה האופטימאלית ביותר. ברוב המקרים, מומלץ להסתייע בשירותי יועץ פיננסי המתווה עבורכם תכנית אסטרטגיה עסקית המבוססת על תכנית עסקית הנבנית עבור בית העסק בהתאמה מדויקת למאפייניו וצרכיו העסקיים. כאשר אתם ניגשים לקבוע את מחירי המכירה של המוצרים והשירותים השונים אותם אתם משווקים, יש לשקלל את עלויות המוצר, הרווח המבוקש ותנאי השוק. במקביל, יש לקחת בחשבון את תנאי ומסגרות האשראי העומדים לרשות בעלי העסק ואת ההלוואות (במידה והן קיימות) אותן אתם נדרשים להחזיר. כיום, רוב בעלי העסקים נוקטים במספר שיטות תמחור שונות כגון:

• תמחור מוצרים על פי עלות הישירה- בשיטה זאת, בעל העסק מחליט מהו שיעור הרווח הנדרש לו מכל יחידת מוצר אותה הוא משווק וזאת על בסיס אחוז רווח מהעלות ו/או שיעור נומינלי מעלות הקנייה, כאשר הסך המתווסף למחירי העלות הוא למעשה הרווח הנותר לבית העסק ממכירת כל מוצר ומוצר.

• תמחור בשיטת המכפיל- בשיטה זאת, בעל העסק מחשב אך ורק את העלויות הישירות ללא תקורות, מכפיל במקדם קבע שנקבע מראש (ובתוכו מגולמות כל התקורות להן נדרש בית העסק) ומוסיף אליו את הרווח אותו הוא דורש לכל מוצר.

• תמחור על פי תנאי השוק (מתחרים)- שיטה זו מיושמת בעיקר לצרכי יצירת מחירי שוק תחרותיים וזאת בהתאם למדיניות ולאסטרטגיה בו נוקטים בעלי העסק. במקרים מסוימים, שיטת תמחור זו, תקטין בצורה משמעותית את הרווחיות של מוצרים/שירותים שונים אותם משווק בית העסק, כאשר מוצרים אחרים המשווקים על ידי בית העסק יכולים "לפצות" בהתאם לתמחור נכון ורווחי שלהם.

טיפ קטן – גדול לסיום: תמחור מוצרים/שירותים מהווה את מנגנון הרווחיות של בית העסק, ולכן, מומלץ לרכוש את הידע והכלים הנכונים לתמחור המוצרים ו/או השירותים אותם אתם משווקים בהתאם למאפייניו השונים של התחום העסקי בו אתם פועלים. לצורך כך, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מביניכם להיוועץ עם יועץ עסקי – פיננסי, המתמחה בליווי הליכי תמחור לכל סוגי העסקים.עזרה והצהרת נגישות

X2Y ייעוץ עסקי | כל הזכויות שמורותיועץ עסקי להצלחת העסק