כיצד יודעים אם העסק רווחי

דו"חות חשבונאיים כגון דוח רווח והפסד וכדומה, אומנם יכולים לספק לבעל העסק תמונה כללית בנוגע לשורת הרווח או ההפסד של העסק, אך חשוב לציין שדו"חות אלו כוללים בתוכם פעולות חשבונאיות שונות המיועדות לצרכי קיזוז מס וכדומה, ולפיכך הם פחות משקפים את מצבו האמיתי של העסק בכל הנוגע לשורת הרווח.

על מנת שתוכלו לדעת האם העסק באמת רווחי והאם הדוחות החשבונאיים המונפקים עבורו, באמת משקפים את מצבו הפיננסי, מומלץ לקיים בדיקת רווחיות עסק המתאפשרת באמצעות שירותי ייעוץ פיננסי. בדיקה זו, תאפשר גם לכם לגלות את מצבו האמיתי והמדויק של העסק בכל הנוגע לרווחיותו, וכפועל יוצא מכך, תאפשר לכם להפיק תובנות ולפעול בדרכים שונות לשיפור מצבו הפיננסי של בית העסק ואף לבסס תכנית עסקית הכוללת בתוכה גם אסטרטגיית תמחור במטרה למנף את העסק ולגרוף רווחים גדולים יותר.

בדיקת רווחיות לעסק – מה חשוב לדעת?

רוב בעלי העסקים נוהגים לחשב את רווחיות העסק על פי הכנסותיו, בעוד ההכנסות אינן בהכרח מעידות על רווחיות. בחלק גדול מהמקרים, העלייה בהכנסות מובילה באופן ישיר לעלייה בהוצאות, ולכן, רווחיות ניתנת למדידה אך ורק על פי אוסף של פרמטרים שונים היכולים להעיד על הרווח הנקי הנותר בידיו של בעל העסק מכל מכירה ולא בהכרח מסך הכסף אותו הכניס העסק.

הפרמטרים לפיהם ניתן לבצע בדיקת רווחיות לעסק, כוללים שלושה מדדים מרכזיים: רווח גולמי, רווח תפעולי ורווח הנקי. פרמטרים אלו ניתנים למדידה בכל סוגי העסקים, כאשר את בדיקת הרווחיות מומלץ לבצע במקביל לתהליך הנפקתו של דוח רווח והפסד בו מופיעים הנתונים הראשוניים הנדרשים לצרכי הבדיקה.

בדיקת רווחיות לעסקים

להלן מידע כללי אודות כל אחד מהמדדים המרכזיים הנכללים בבדיקת רווחיות:

רווח גולמי

באמצעות מדד זה ניתן להבין האם העסק פועל ביעילות בכל הנוגע לייצור והפצת המוצרים אותם הוא משווק, ובנוסף, הוא מסייע לבעלי העסק לבין מהן העלויות הישירות הכרוכות בתהליכי הייצור וההפצה ועד כמה הן "נוגסות" מהרווח. במקרים בהם הרווח הגולמי הינו נמוך, מומלץ לבדוק מהי הסיבה המדויקת לכך: האם מדובר בעלויות ייצור גבוהות? האם מדובר בהיקפי מכירה קטנים? האם מדובר בתמחור נמוך וכדומה. חשוב לציין שהרווח הגולמי אינו מגלם בתוכו את סעיפי ההוצאות הקבועות כגון: שכירות, משכורות וכדומה, ולכן, מדד זה אמור לשקף את הרווח אל מול ההוצאות הישירות.

רווח תפעולי

באמצעות מדד זה ניתן למדוד את היעילות התפעולית של בית העסק ואת נושא אסטרטגיית התמחור בו נוקטים בעלי העסק. מדד זה מאפשר בדיקה בנוגע לתשואה (רווח) הנותרת לאחר ניכוי כל עלויות התפעול של בית העסק, לרבות, שכר דירה, משכורות, ביטוחים, פחת, הוצאות שיווק ופרסום וכדומה. במקרים בהם שיעור הרווח התפעולי הינו גבוה, הדבר מאפשר לבעלי העסק להתמודד גם במקרים של ירידה במכירות לפרקי זמן כאלו ואחרים (בהתאם ליציבות הפיננסית של בית העסק). יחד עם זאת, כאשר שיעורי הרווח התפעולי הינו נמוך, הדבר עלול להעיד על בעיה פיננסית עימה נדרשים בעלי העסק להתמודד באופן המיידי וזאת על מנת למנוע הפסדים תפעוליים העלולים להוביל למצב קיצוצים, סגירת העסק ו/או פשיטת רגל.

רווח נקי

מדד זה מאפשר לבעלי העסק לבדוק האם העסק שבבעלותם הינו רווחי לאחר ניכוי של כל סוגי ההוצאות הנלוות, לרבות, ניכוי מיסים בהתאם לגובה הכנסותיו של בית העסק. בכל אותם מקרים בהם הרווח הנקי הינו קטן או שולי, הדבר עלול להפוך את בית העסק מעסק רווחי (גם בשיעור נמוכים) לעסק מפסיד וזאת במצבים של עלייה בהוצאות גם במקרים של עלייה בהכנסות בחלק מהמקרים. ככל ששיעור הרווח הנקי גבוה יותר, הדבר מעיד על יציבות פיננסית של בית העסק ובמצבים אלו יש לפעול בכל הכוח על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה של בית העסק.

חשוב לזכור שמתח הרווחים (גולמי, תפעולי ונקי) משתנה מתחם עסקי אחד למשנהו, ולכן, את בדיקת מדדי הרווחיות מומלץ לבצע על פני תקופה רחבה ככל הניתן (גם במסגרת בדיקה רטרואקטיבית), וזאת על מנת לבדוק ולבחון מהן הסיבות אשר הובילו לאי-אילו שינויים במתח הרווחים.

חשוב לציין שבדיקת רווחיות בהתאם לכל אחד מהמדדים המופיעים לעיל, עלולה להוביל לממצאים משתנים בהם מדד מסוים מצוי בטווח הנורמה וממד אחר לא. במקרים אלו, חשוב לבדוק מהן הסיבות המובילות לכך וכיצד ניתן לפעול בדרך היעילה והנכונה ביותר לשיפור המדדים וביסוס מצבו הפיננסי של בית העסק.

כאשר מחשבים רווחיות, חשוב שהבדיקה תתייחס לתקופות שונות במהלך השנה, כאשר בדיקת הרווחיות ניתנת למדידה גם בהשוואה בין רבעון לרבעון במהלך אותה שנה וגם בהשוואה בין רבעון בשנה בו נערכת הבדיקה לבין הרבעון המקביל משנים קודמות.

כיצד תוכלו לדעת האם העסק רווחי בפעולה אחת?

ניהול נכון ויעיל של כל סוגי העסקים בעידן המודרני, חייב להיות מבוסס על מקורות ידע רבים ומגוונים ככל הניתן הכוללים בין היתר פנייה יזומה ליועצים פיננסיים למטרות בדיקת רווחיות מקיפה ומעמיקה אשר תאפשר לכם לדעת מהו מצבו האמיתי של העסק ועד כמה הוא רווחי, ובמקביל, לרכוש כלים נכונים לבדיקת רווחיות בעתיד.

בדיקת רווחיות מהווה את אחד מהכלים הפרקטיים ביותר למטרות ביצוע שינויים ושיפור מדדי רווחיות כאלו ואחרים, וכל זאת בהתאם לממצאי הבדיקה. בדיקה זו מאפשרת גם לבעלי העסק לבצע מעקב מדויק אחר הדוחות הפיננסים השונים של בית העסק.

חשוב לציין שבדיקת רווחיות מומלצת לכל בעלי העסקים המעוניינים להיחשף לנתונים המדויקים בנוגע לרווחיותו של בית העסק, וכמו כן, הפעולה מומלצת ליזמים ואנשי עסקים המעוניינים לרכוש עסקים אחרים ו/או להיכנס לשותפויות עסקיות כאלו ואחרות עם עסקים פעילים, ואת כל זאת תוכלו לעשות באמצעות פעולה אחת פשוטה: יצירת קשר עם יועץ פיננסי העוסק ומתמחה בביצוע בדיקות רווחיות לעסקים.עזרה והצהרת נגישות

X2Y ייעוץ עסקי | כל הזכויות שמורותיועץ עסקי להצלחת העסק