כל מה שצריך לדעת על ניהול תזרים מזומנים בעסק

תזרים מזומנים של עסק הוא הגורם החשוב מכל שאליו אמור להיות מודע כל בעל עסק. אך לא תמיד יש ניהול נכון על ניהל תזרים מזומנים. לשם כך רצוי להסתייע עם יועץ עסקי מיומן שיודע וילמד אתכם לעשות זאת נכון ובהצלחה. מהו תזרים מזומנים, מה החשיבות שלו, מה הוא כולל, מה כולל דו"ח תזרים מזומנים ועל מה רצוי להקפיד בזמן ניהול תזרים מזומנים של עסק.

ניהול תזרים מזומנים בעסק

תזרים מזומנים וחשיבותו

תזרים מזומנים משמעותו זרימה של כסף בעסק, שמאורגן לפי תאריכים של כל פעולה. חשוב לומר שמדובר בתזרים מזומנים זה לא מחייב רק כסף מזומן, אלא כל סכום שמופיע בחשבון של העסק ושהוא כולל את כל הסכום שהתקבל בעסק שזה, התקבולים, וששולם על ידו שזה, התשלומים, וזה כולל את המע"מ. להלן מה שנכלל במסגרת התקבולים והתשלומים.

  • תקבולים: תקבולים שנכנסו בעסק עבור פעילות עסקית. תקבולים שנכנסו מהשקעה חיצונית בעסק. הלוואות שהעסק קיבל מגורם חיצוני.
  • תשלומים: תשלומים ששילם העסק בתמורה לפעילות עסקית שוטפת, כגון: עבור ספק, עבור שכירות, או שכר ועוד. תשלומים שהעסק שילם עבור הוצאה שאיננה שוטפת, כמו רכש וציוד. תשלומים שהעסק החזיר עבור הלוואה שלווה.

חשיבות תזרים הוא מה שמאפשר את קיומו של כל עסק. שבעת ליווי עסקי מראה על ניהול תזרים מזומנים בעייתי, זה ישר מכוון לעסק שלא מנוהל כראוי או שיכול להיגרר מיד לקושי.ניהול תזרים מזומנים טוב ויעיל יכו להעניק לעסק התנהלות טובה מול כל גורם ומול הבנק בפרט. במידה והעסק יבקש לקחת הלוואה בשלב כלשהו, תזרים המזומנים יהיה המדד הראשון שיבקש הבנק לראות. במידה ולא יהיה לעסק תזרים מזומנים מסודר, זה יפגע מאוד בסיכויים לקבל הלוואה.

למידע על שירות של ייעוץ כלכלי לעסקים

ניהול התזרים בעסק הוא המפתח להצלחה

דוח תזרים מזומנים

בכדי לשלוט באופן יעיל בתזרים, צריך לבנות אותו באמצעות יועץ עסקי טוב. זה יסייע לכל בעל עסק לנהל בשלב כלשהו באופן רציף ושוטף ולהפיק דוח תזרים בכל מצב, לפי דרישה או בכל עת.

מה צריך לכלול דוח תזרים מזומנים?

דוח תזרים כולל תשלומים ותקבולים של החברה או העסק, גם את אלה שהיו אמורים להתקבל או לצאת, ולא התבצעו והמועד עבר. התשלומים והתקבולים שאמורים לצאת לא משפיעים על המצב של העסק אך יש להם חשיבות מאוד גדולה בצעדים העתידיים. על מנת להתחייב לתשלום מסוים בתאריך כלשהו בעתיד, חשוב לדעת אם יש לרשותך סכום שדרוש באמצעות ניהול טוב ומאורגן של התקבולים העתידיים. אם דוח התזרים מראה על כך שיכולה להתעורר בעיה, יש לרשותכם מספיק זמן כדי לפתור זאת באמצעות ייעוץ עסקי פיננסי מקצועי ולמצוא מקורות אשראי אחרים.

ניהול נכון של תזרים המזומנים

רצוי לא לשכוח שמטרה של עסק לניהול התזרים של המזומן היא לאפשר לעסק מספיק כסף מזומן לשלם את ההתחייבות השוטפת שיש לו ביום יום. וכך גם לאפשר לו לצמוח. לכן הבעיה הנפוצה היא אי התאמה בין המועדים לפירעון של התשלומים לבין מועדי הגבייה, זאת אומרת, שהתקבולים מהווים בסיס לתשלומים שאינם מצליחים לעמוד מסיבה כלשהי, כשזקוקים להם.עזרה והצהרת נגישות

X2Y ייעוץ עסקי | כל הזכויות שמורותיועץ עסקי להצלחת העסק